Posty

Wyświetlanie postów z 2014

Ulga na dziecko po rozwodzie

Kredyt konsumencki

Pozew o zachowek wzór

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Praktyka absolwencka

Roczna ewidencja czasu pracy

Umowa dożywocia wzór

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Rachunek kosztów podróży

Kurator spadku

Odpowiedź na pozew wzór

Pozew o obniżenie alimentów wzór

Wzór umowy pożyczki

Odwrócony kredyt hipoteczny

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Poręczenie kredytu

Kredyt studencki 2014

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew o ustalenie ojcostwa

Prywatny akt oskarżenia wzór

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Zasiłek dla bezrobotnych jak długo?

Powództwo przeciwegzekucyjne wzór

Wysokość alimentów na dziecko

Pozew o eksmisję wzór

Wniosek o zasiedzenie wzór

Zażalenie na postanowienie sądu wzór

Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Odrzucenie spadku wzór

Skarga na komornika wzór

Wniosek o otwarcie testamentu

Wniosek o dział spadku wzór

Pozew o separację wzór

Czynsz za mieszkanie

Wniosek o podział majątku wspólnego

ZUS i OFE

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wykup mieszkania spółdzielczego

Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o przeliczenie emerytury

Umowa najmu lokalu wzór

Testament własnoręczny wzór

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Akta osobowe część C

Akta osobowe część B

Akta osobowe część A

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Choroby zawodowe wykaz

Najlepsze OFE

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Umowa zlecenie z rachunkiem

Umowa o dzieło a składki ZUS

Zasady prawa pracy

Umowa uaktywniająca wzór

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Skarga na pracodawcę do PIP

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Praca na macierzyńskim

Długość urlopu

Umowa zlecenie z emerytem

Podatek od umowy zlecenia

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Co lepsze ZUS czy OFE?

Odprawy emerytalne

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn

Wysokość diety zagranicznej

Wysokość diety krajowej

Rozliczenie podróży służbowej

Zasiłek chorobowy ZUS

IKE a IKZE

Emerytura pomostowa dla kogo?

Komu przysługują wczasy pod gruszą?

Rejestracja firmy w Niemczech

Kontrola zwolnienia lekarskiego

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Przywrócenie do pracy

Kształcenie zawodowe

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Moje konto w ZUS

Czy zostać w OFE?

Co wybrać ZUS czy OFE?

Pozew do sądu pracy

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

Praca w święta

Oszczędzanie na emeryturę

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski a praca

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Wysokość składki zdrowotnej 2014 r.

Wniosek o urlop wypoczynkowy wzór

Zmiany w OFE

Jak obliczać urlop niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu?

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

Urlop na żądanie a wymiar etatu pracownika

Świadczenie przedemerytalne 2014 r.

Urlop pracownika niepełnoetatowego

Urlop na żądanie w pierwszym roku pracy

Uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Równoważny system czasu pracy

Praca weekendowa

Zadaniowy system czasu pracy

Przerywany czas pracy

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Informacja o warunkach zatrudnienia

Normy czasu pracy

Doba pracownicza i tydzień pracy

Ochrona danych osobowych pracownika

Stosowanie kar porządkowych

Czy pracodawca może zwolnić na chorobowym?

Współczynnik urlopowy 2014 r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Praca na urlopie wychowawczym

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres rozliczeniowy czasu pracy

Wzór wniosku o urlop szkoleniowy

Elementy umowy o pracę

Rozkład czasu pracy

Wymiar czasu pracy 2014

Pensja minimalna 2014 r.

Odprawa rentowa

Pożyczka z urzędu pracy na nową działalność gospodarczą

Wysokość zasiłku chorobowego