Pożyczka z urzędu pracy na nową działalność gospodarczą

Pożyczki z urzędu pracy 

Od 1 stycznia br. osoba bezrobotna może uzyskać z urzędu pracy do 70 tys. zł pożyczki na nową działalność gospodarczą.


Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej będzie udzielana do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Okres spłaty pożyczki nie będzie dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału.

Umorzenie pożyczki z urzędu pracy 

Niektóre osoby, którym uda się uzyskać pożyczkę z urzędu pracy na własną działalność gospodarczą, będą mogły się starać o umorzenie długu. Żeby móc się o to ubiegać, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

  • trzeba wystąpić równocześnie o pożyczkę na utworzenie jednego miejsca pracy oraz
  • po uzyskaniu obu pożyczek (na działalność gospodarczą i utworzenie miejsca pracy) trzeba zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną przez urząd pracy oraz
  • trzeba zatrudniać tę osobę przez minimum rok. 

Uwaga! Pożyczka z urzędu pracy na utworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej będzie udzielana do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalny okres spłaty takiej pożyczki będzie wynosił 3 lata. Pożyczkobiorcom nie będzie przysługiwało prawo do karencji w spłacie pożyczki.

Wszystkie pożyczki z urzędu pracy będą miały preferencyjne oprocentowanie - na kilka, kilkanaście procent.  Osoby, które uzyskają pożyczkę na prowadzenie własnej działalności, będą miały zapewnione profesjonalne doradztwo finansowe oraz szkolenia.

Podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99/2004, poz. 1001).

Komentarze

Popularne posty