Zgłoszenie wypadku przy pracy

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

Za wypadek przy pracy uważane jest nagle zdarzenie, które zostało wywołane nagłą przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą:


  • podczas lub w związku z wykonywaniem wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Uwaga! Określone zdarzenie możemy zakwalifikować jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.   

Wzór zgłoszenia wypadku przy pracy 

Komentarze

Popularne posty