Pensja minimalna 2014 r.


Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. 


Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w porównaniu z tym w 2013 r. o 80 zł i wynosi obecnie 1680 zł brutto.

Uwaga! Wynagrodzenie za pracę pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości płacy minimalnej. Wynika z tego, że pracownik zatrudniony po raz pierwszy w roku 2014, nie może zarobić mniej niż 1 344 zł (80% z 1680 zł).

Jeżeli chodzi o pracowników, których zatrudniono w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wzrost płacy minimalnej oznacza wzrost kosztów po stronie pracodawcy.

Wzrost kosztów po stronie pracodawcy 


(porównanie minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2013 i 2014)


Suma składek ZUS za jednego pracownika, które poniesie pracodawca:

9,76% + 6,50% + 1,93% + 2,45% + 0,10% = 20,74%

1 600 zł x 20,74 % = 331,84 zł.
1680 zł x 20,74 % = 348,43 zł.

Wzrost kosztów za jednego pracownika

348,43 – 331,84 = 16,59 zł + 80 zł = 96,59 zł o tyle wzrośnie koszt miesięczny zatrudnienia jednego
pracownika.

Pracownik po podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę skorzysta miesięcznie netto 55,82 zł.


Suma składek ZUS plus podatek, które poniesie pracownik:

1600 zł kwota: 418,62 zł.
1680 zł kwota: 442,80 zł

Suma składek od pracownika i pracodawcy do odprowadzenia do ZUS i US

od wynagrodzenia 1 600 zł kwota: 331,80 + 418,62 = 750,46 zł
od wynagrodzenia 1 680 zł kwota: 348,43 + 442,80 = 791,23 złKomentarze

Popularne posty