Odwrócony kredyt hipoteczny

Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?

Sejm przegłosował  w końcu ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, który ma umożliwić właścicielom mieszkań i domów uzyskanie pieniędzy bez sprzedawania nieruchomości.


Uwaga! W grę wchodzi nie tylko prawo własności nieruchomości, ale także prawo użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności lokalu. 
Właściciele nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) otrzymają pieniądze  w zamian za to, że po ich śmierci bank przejmie nieruchomość, a zabezpieczeniem dla niego będzie ustanowienie hipoteki.

Renty hipoteczne 

Obecnie na rynku oferowane są podobne oferty tzw. renty hipoteczne, które oferują prywatne firmy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Uwaga! Odwróconych kredytów hipotecznych będą udzielać tylko banki i instytucje kredytowe, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i organom nadzoru w państwach macierzystych. Przepisy o tym kredycie lepiej chronią kredytobiorców niż te stosowane przy rentach hipotecznych. 

Katalog informacji

Ustawa przewiduje wprowadzenie specjalnego formularz, który będzie zawierał katalog informacji istotnych dla kredytobiorcy, w tym m.in.:

  • kwotę odwróconego kredytu hipotecznego (w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości);
  • wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
  • wysokość i sposób płatności prowizji i innych kosztów, które się wiążą z udzielenie kredytu
Uwaga! Formularz taki będzie musiał być dostarczony kredytobiorcy co najmniej siedem dni przed zawarciem umowy, a dodatkowym zabezpieczeniem będzie prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 

Prawa spadkobierców kredytobiorcy 

Nowe przepisy chronią także prawa spadkobierców kredytobiorcy. Gdy będą oni chcieli zachować nieruchomość, to w ciągu 12 miesięcy będą musieli spłacić bankowi należności, a jeśli tego nie zrobią, nieruchomość stanie się własnością banku. Gdy jej wartość będzie większa niż suma należności wobec banku, to nadwyżka zostanie przekazana spadkobiercom.

Kto będzie mógł zawrzeć umowę odwróconego kredytu hipotecznego? 

Będą to mogły zrobić zarówno osoby samotne, jak i małżeństwa. Ogromnym plusem jest to, że można uzyskać taki kredyt bez badania zdolności kredytowej.
Uwaga! Będzie ob dostępny dla wszystkich, niezależnie od wieku i dochodów. 
Dla banku liczyć się będzie jedynie wartość nieruchomości. Wypłata pieniędzy może być jednorazowa lub w ratach, przy czym liczba rat i ich wysokość będą określone w umowie, a to oznacza, ze - w przeciwieństwie do reny hipotecznej - wypłata rat odwróconego kredytu hipotecznego może ustać przed śmiercią kredytobiorcy.

Nowe przepisy musi jeszcze zatwierdzić Senat. Ustawa wejdzie w życie 30 dni po jej ogłoszeniu.

Komentarze

Popularne posty