Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

Doba pracownicza i tydzień pracy

Ochrona danych osobowych pracownika

Stosowanie kar porządkowych

Czy pracodawca może zwolnić na chorobowym?

Współczynnik urlopowy 2014 r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Zakładowy układ zbiorowy pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Praca na urlopie wychowawczym

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres rozliczeniowy czasu pracy

Wzór wniosku o urlop szkoleniowy

Elementy umowy o pracę