Sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Sprzeciw od wyroku nakazowego 

Sprzeciw od wyroku nakazowego (nakazu karnego) może być wniesiony przez oskarżonego i pokrzywdzonego. Wnosi go w celu uchylenia wyroku nakazowego.
Sprzeciw od wyroku nakazowego należy wnieść do sądu, który wydal wyrok nakazowy.  Wnosi się go w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego.

Jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego? 

Sprzeciw wnosisz na piśmie. Nie wymaga on uzasadnienia. Musisz w nim wskazać:
  • organ do którego kierujesz pismo;
  • zaskarżony wyrok nakazowy;
  • sprawę, której dotyczy pismo;
  • treść wniosku lub oświadczenia;
  • datę i podpis. 

Opłaty od sprzeciwu od wyroku nakazowego 

Brak opłat.
Uwaga! Sąd uchyli wyrok nakazowy jeśli sprzeciw wniesiesz w terminie. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub od którego sprzeciw odrzucono staje się prawomocny. 
Wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego  

Komentarze

Popularne posty