Wniosek o przeliczenie emerytury

Wzór wniosku o przeliczenie emerytury 

Wniosek o przeliczenie emerytury składa się w inspektoracie ZUS-u, właściwym dla miejsca naszego zamieszkania. Wnioskodawcą jest osoba, która stara się o przeliczenie emerytury lub reny według nowych zasad, które obowiązują od stycznia 2009 r.


Uwaga! W tym miejscu należy wpisać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z kodem.

Treść wniosku o przeliczenie emerytury 

To formuła, w której zwracamy się  do ZUS-u o przeliczenie emerytury lub renty według nowych zasad.

Okres pracy 

Tutaj należy wymienić dokładne daty okresów, w których pracowaliśmy, ale nie mamy dokumentów, które potwierdzą, ile w tym czasie zarabialiśmy.

Załączniki

Wymieniamy tu wszystkie pisma i dokumenty, jakie składamy z wnioskiem o przeliczenie emerytury.
Uwaga! Pismo należy własnoręcznie podpisać. 
Wniosek o przeliczenie emerytury - wzór  

Komentarze

Popularne posty