Moje konto w ZUS

Jak sprawdzić konto w ZUS?

Każdy pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Choć składki do ZUS odprowadza pracodawca, ponosi on tylko cześć kosztów ubezpieczenia, a resztę pokrywa pracownik (jest to cześć jego wynagrodzenia za pracę).

Kto zgłasza pracownika do ubezpieczenia? 


Robi to pracodawca, a jeśli nie dopełni tego obowiązku, pracownik nie będzie mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, a także nie otrzyma recepty na leki refundowane.

Uwaga! Jeśli pracownik ma wątpliwości dotyczące ubezpieczenia, powinien odwiedzić najbliższy oddział ZUS i tam sprawdzić, czy pracodawca zgłosił go (a także członków jego rodziny, np. dzieci) do ubezpieczenia.

Również w ZUS-ie pracownik może upewnić się, czy pracodawca odprowadza składki od kwoty rzeczywistego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga! Konsekwencją zaniżania składek są niższe świadczenia: zasiłek chorobowy lub macierzyński, a nawet w przyszłości emerytura lub renta.

Informacje dotyczące wysokości odprowadzonych składek do ZUS 


Pracodawca raz w roku powinien przekazać takie informacje pracownikowi. Może to zrobić na piśmie lub - za zgodą pracownika - w formie dokumentu elektronicznego.

Komentarze

Popularne posty