Kredyt studencki 2014

Jak otrzymać kredyt studencki? 

Rok akademicki rozpoczęty, może warto pomyśleć o kredycie studenckim?  Jest to bardzo korzystny rządowy program, który pozwoli Ci w duże mierze sfinansować naukę- co miesiąc możesz otrzymywać 600 zł.
Uwaga! Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wynika, ze w ciągu 15 lat funkcjonowania systemu tanich kredytów studenckich dotowanych przez państwo, skorzystało z nich blisko 382 tys. studentów. 
Kredyty te cieszą się więc dużą popularnością, bo to od lat najkorzystniejsza pożyczka na rynku. Oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskontowej NBP, czyli obecnie 1,38% w skali roku.

Ale to nie wszystko, bo kredyt studencki ma dużo więcej zalet.

Kto może otrzymać kredyt studencki? 

O kredyt studencki mogą starać się wszyscy studenci, którzy rozpoczęli naukę w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia. Nie ma znaczenia czy jest to państwowa, czy prywatna uczelnia oraz rodzaj studiów - stacjonarne, wieczorowe czy zaoczne.
Uwaga! Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się w dwa lata po zakończeniu studiów. Dopiero wówczas zaczynają być naliczane odsetki. Kredyt spłacany jest w dwukrotnie dłuższym czasie niż był wypłacany. Raty są więc naprawdę niskie.
Dodatkowo studenci, którzy ukończą studnia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, będą mieć umorzone 20% kredytu. Z takich umorzeń skorzystało już kilkanaście tysięcy osób.

W jakich bankach można składać wnioski o przyznanie kredytu studenckiego? 

Dotychczas można było zrobić w jednym z banków:

  • PKO BP;
  • Banku PEKAO S.A;
  • Banku Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
W ubiegłym roku akademickim studenci najczęściej wybierali bank PKO BP, z którym podpisano 75,5% umów kredytowych. 

Wszystkie banki oferują identyczne warunki, a różnicę dotyczą jedynie formalności (np. wymaganych dokumentów) oraz oceny zdolności kredytowej poręczycieli. 
Uwaga! Kredyt studencki wypłacany jest maksymalnie przez 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez 4 lata. Student lub doktorant otrzymuje 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku. 

Harmonogram starania się i przyznawania kredytów studenckich  

Do 15 listopada 2014 r. musisz złożyć wniosek kredytowy w jednym z banków.

Pod koniec 2014 r. ministerstwo ogłosi, jaki jest maksymalny dochód na osobę w rodzinie, by student mógł skorzystać z kredytu (w roku akademickim 2013/2014 było to 2300 zł na osobę w rodzinie - podobnie jak wcześniej).

Do 15 lutego 2015 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeśli okaże się, że jest ono niewystarczające, będziesz mógł jeszcze złożyć wniosek w innym banku (do 28 lutego 2015 r.).

Do 31 marca 2015 r. będą podpisywane umowy kredytowe. Po podpisaniu tego dokumentu bank wypłaci pieniądze z wyrównaniem od października.

Poręczenie przez BGK 

Aby otrzymać kredyt studencki musisz mieć poręczycieli, którzy będą dla banku wiarygodni (są to najczęściej rodzice).

Co zrobić, jeśli nie mają oni pracy lub bank uzna, że ich dochody są zbyt niskie? 

Możesz uzyskać poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 0 jeśli pochodzisz z obszarów wiejskich. Z tej możliwości skorzystało w ubiegłym roku blisko 40% studentów ubiegających się o kredyt.

W BGK możesz uzyskać poręczenie na 70% albo 100% kredytu. ARiMR poręczy 80% lub 100% kwoty kredytu.

Komentarze

Popularne posty