Komu przysługują wczasy pod gruszą?





Wczasy pod gruszą - dofinansowanie do wakacji 

Jeśli w zakładzie pracy jest fundusz socjalny, to pracownik może ubiegać o dofinansowanie urlopu. Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, jak też wysokość dofinansowania określone są w regulaminie funduszu. Można się z nim zapoznać w dziale kadr.



Zwykle dofinansowanie zależy od wysokości dochodu, który przypada na osobę w rodzinie pracownika (trzeba wypełnić specjalny formularz). Najwięcej dostaną pracownicy, którzy mają najtrudniejszą sytuację materialną i najmniej zarabiający.

Drugi warunek, jaki trzeba spełnić, to skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Uwaga! Dofinansowanie przysługuje również w przypadku wakacji za granicą

Świadczenie urlopowe  

W firmach, które zatrudniają mniej niż 20 osób i nie mają funduszu socjalnego, pracodawca powinien wypłacić tzw. świadczenie urlopowe (chyba że zwolnił się z tego obowiązku i poinformował o tym pracowników przed końcem stycznia). Należy się ono każdemu pracownikowi raz w roku (niezależnie od dochodu i stażu pracy).

Uwaga! Warunek: urlop wypoczynkowy powinien trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Wysokość świadczenia ustala pracodawca. Przepisy określają jedynie, ze nie może ono przekroczyć tzw. odpisu podstawowego, który w 2014 roku wynosi:

  • dla pracownika, który zatrudniony jest w normalnych warunkach na:

- pełny etat - 1093,93 zł;
- 1/2 etatu - 546,97 zł;
- 1/4 etatu - 273,48 zł

  • dla pracownika, który wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze:

- pełny etat - 1458,57 zł;
- 1/2 etatu - 729,29 zł;
- 1/4 etatu - 364,64 zł



Komentarze

Popularne posty