Pozew o eksmisję wzór

Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego 

Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego może wnieść właściciel lokalu mieszkalnego/użytkowego. Wnosi się go celem przywrócenia posiadania nad lokalem.


Pozew o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Opróżnienie lokalu mieszkalnego jest zasadne jest zasadne w razie zajmowania przez osobę nieuprawnioną lokalu bez tytułu prawnego (najczęściej bez umowy najmu).

Jak wnieść pozew o eksmisję? 

Wnosząc pozew o eksmisję musisz dowieść prawa własności do opróżnianego lokalu mieszkalnego, a ponadto musisz wykazać fakt zajmowania takiego lokalu przez osobę nieuprawnioną. W piśmie należy też wskazać:
  • sąd lub inny organ, do którego kierujesz pozew;
  • nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby, która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pozew do sądu: złóż dwa egzemplarze kierowane dla sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pozwu
Jeśli będziesz wnosił pozew o eksmisję za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz powinien mieć komplet załączników. Wraz z pozwem kierowanym dla sądu złóż oryginały dokumentów.
Uwaga! Pozew musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od pozwu o eksmisje 

Opłata sądowa wynosi 200 zł.
Wzór pozwu o eksmisję z lokalu mieszkalnego


Komentarze

Popularne posty