Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych 

W większości sytuacji, występując do z powództwem, należy ustalić określoną kwotę tzw. wpis (np. sprawa o rozwód to 600 zł, sprawy majątkowe - 5% wartości sporu, czyli kwoty, jakiej się domagamy).

Uwaga! Jeśli tego nie zrobimy sprawa nie nabierze biegu, ale jeśli nie stać nas na poniesienie takiego wydatku, możemy poprosić sąd o zwolnienie z wymaganej opłaty.

Jak zgłosić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych? 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłasza się na piśmie (najlepiej razem z pozwem) lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być rozpoznana lub już się toczy.

Trzeba też wypełnić specjalny druk: "Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach" (do pobrania w sądzie), na którym należy szczegółowo przedstawić swoją sytuację finansową. Podaje się nie tylko swoje miesięczne dochody, ale także ewentualny majątek (np.: mieszkanie, działka).
Uwaga! Trzeba to potwierdzić odpowiednimi dokumentami (np.: odcinkiem renty, zaświadczeniem o zarobkach). 
Złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych jest wolne od opłaty sądowej.

Jeśli sąd nie przychyli się do naszego wniosku, nie możemy ponownie domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, powołując się na te same okoliczności.
Uwaga! Niektóre sprawy nie wymagają wniesienia opłaty. Należy do nich m.in. sprawa o alimenty, ustalenie ojcostwa.
Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych 


Komu przysługuje adwokat z urzędu?

Osoba, która została zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części, może ubiegać się o ustanowienie dla niej adwokata z urzędu. Sąd przychyli się do tej prośby, jeśli uzna, że ta osoba potrzebuje pomocy prawnej podczas procesu.
Uwaga! Jeśli na swój wniosek o adwokata otrzymamy odpowiedź odmowną, możemy złożyć zażalenie od sądu II instancji.

Nie tylko dla niesłusznie oskarżonych  i bezpodstawnie pozwanych przed sąd Jak samodzielnie wygrywać rozprawy?

Kliknij i sprawdź» 

Komentarze

Popularne posty