Przejdź do głównej zawartości

Akta osobowe część C

Akta osobowe pracownika część C

Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).
Uwaga! Niedopuszczalne jest nanoszenie na zgromadzonych dokumentach odręcznych uwag, adnotacji, sprostowań itp. 
W aktach osobowych pracownika przechowuje się odpisy lub kopię składanych dokumentów, po stwierdzeniu zgodności z oryginałami, których można żądać od pracownika tylko do wglądu lub w celu sporządzenia ich odpisów albo kopii.
Uwaga! Obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie całości dokumentacji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Należy też na bieżąco aktualizować dane w nich zawarte. 

Akta osobowe cześć C  

Część C akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.