Wymiar czasu pracy 2014


Czas pracy w 2014 r. 

Czas pracy w 2014 roku z podziałem na miesiące.

System podstawowy czasu pracy od poniedziałku do piątku: jednomiesięczny okres rozliczeniowy.
Uwaga! Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zostaje obniżony proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie.

 Dla przykładu: wymiar czasu pracy w marcu 2014 r. wynosi 168 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu od 1 marca 2014 r. wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie 168 x 1/2 etatu = 64 godziny do przepracowania.

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto, które występuje  w okresie rozliczeniowym i
przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Uwaga! W roku 2014 pracownikowi przysługują dodatkowe 2 dni wolne za święto przypadające w sobotę 3 maja i 1 listopada.

Komentarze

Popularne posty