Wysokość diety krajowej


Krajowa podróż służbowa - wysokość diety


Dieta ma pokryć zwiększone koszty wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.  Jeśli podróż trwa:

  • mniej niż 8 godzin – dieta nie będzie przysługiwać;
  • od 8 do 12 godzin – będzie przysługiwać 50% diety;
  • ponad 12 godzin – dieta będzie przysługiwała w pełnej wysokości. 

W przypadku podróży służbowej, która trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

  • do 8 godzin – przysługiwać będzie 50% diety;
  • ponad 8 godzin –przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Uwaga!
Zakładowe regulacje nie mogą diety za dobę krajowej podróży służbowej oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu  krajowej podróży służbowej określona dla pracownika sfery budżetowej. 


Krajowa podróż służbowa - zmniejszenie diety 


W razie otrzymania bezpłatnego wyżywienia dieta ulega pomniejszeniu.

Pomniejszenie diety stosowane jest także w przypadku zakwaterowania w hotelu z odpowiednio dobranym programem wyżywienia.

Każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie - 25% diety,
  • obiad - 50% diety,
  • kolacja - 25% diety.
Wyłączenie diety obowiązuje:

  • gdy pracownikowi zostanie zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie;  
  • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz za czas przejazdów w dniu wolnym od pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.

Komentarze

Popularne posty