Ulga na dziecko po rozwodzie

Ulga z tytułu wychowywania dziecka 

Ulga na dziecko (z tytułu wychowywania dziecka) przysługuje obojgu rodzicom - o ile żadne z nich nie jest całkowicie pozbawione praw rodzicielskich.
Uwaga! Nie ma przy tym znaczenia czy syn mieszka z matką, czy z ojcem i jakie wydatki w związku z jego wychowaniem każde z rodziców ponosi. 

Jak podzielić się ulga na dziecko? 


Rodzice powinni ustalić między sobą, jak dzielą się tą ulgą - np. 60% odlicza matka a 40% ojciec. Te ustalenia musza mieć odzwierciedlenie w zeznaniach podatkowych. Ulga z tytułu wychowywania jednego dziecka wynosi 1112,04 zł.

Dla przykładu: patrząc na powyższy przykład matka dziecka może odliczyć od podatku 667,22 zł (60% ulgi) a ojciec 444,81 zł (czyli 40% ulgi).

Co dzieje się, jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia w kwestii podziału ulgi na dziecko? 


Ulgę - po połowie - podzieli za nich urząd skarbowy. W takiej sytuacji jedno z rodziców, które wykorzystało ją w całości będzie musiało złożyć korektę zeznania podatkowego i zwrócić część wypłaconych przez fiskusa pieniędzy.

Potwierdza to niedawny wyrok - z 4 listopada 2014 r. - Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 2528/12).

Komentarze

Popularne posty