Przejdź do głównej zawartości

Odprawy emerytalne

Kiedy należy się odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Uwaga! Zgodnie z tym przepisem firma wypłaci odprawę emerytalną w dniu, w którym pracownik odejdzie z pracy. Nawet, jeżeli przerwa w zatrudnieniu będzie trwać jedynie jeden dzień. 

Wysokość odprawy emerytalnej


Według Kodeksu pracy wypłata odprawy emerytalnej powinna być równa miesięcznej pensji. Firmy mogą w wewnętrznych przepisach płacowych (regulamin wynagradzania) wprowadzić wyższa odprawę.

Uwaga! Takie świadczenie przysługuje jednorazowo, czyli dostaje się je tylko raz w życiu.

Tak więc jeżeli pracowni przejdzie na emeryturę i firma wypłaci odprawę, to gdy zostanie ponownie zatrudniony (np. przez tego samego pracodawcę),  po zakończeniu tego okresu zatrudnienia już ponownej wypłaty nie będzie.

Podstawa prawna: art. 92 (1) § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.