Akta osobowe część A

Akta osobowe pracownika część A

Obowiązkiem pracodawcy  jest założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Akta dla każdego pracownika 

Akta osobowe pracownika składają się  z trzech części:
  • część A, to dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie;
  • część B, to dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia;
  • cześć C, to dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. 
Dzisiaj zajmiemy się częścią A akt osobowych pracownika

Akta osobowe część A

Tutaj zgromadzone są dokumenty w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, w tym;

Część A akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
Dział / Funkcja ………………………………………………………………………………


Komentarze

Popularne posty