Przejdź do głównej zawartości

Akta osobowe część A

Akta osobowe pracownika część A

Obowiązkiem pracodawcy  jest założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Akta dla każdego pracownika 

Akta osobowe pracownika składają się  z trzech części:
  • część A, to dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie;
  • część B, to dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia;
  • cześć C, to dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. 
Dzisiaj zajmiemy się częścią A akt osobowych pracownika

Akta osobowe część A

Tutaj zgromadzone są dokumenty w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, w tym;

Część A akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
Dział / Funkcja ………………………………………………………………………………


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.