Wysokość alimentów na dziecko

Jak obliczyć wysokość alimentów?

alimenty można wystąpić nie tylko przy sprawie rozwodowej. Dotyczy to każdej sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka nie daje pieniędzy na jego utrzymanie.
Uwaga! Tak naprawdę, to nie rodzic występuje o przyznanie alimentów, tylko dziecko. Przedstawiciel ustawowy (zwykle jest to rodzic) jedynie działa w jego imieniu. 
Powództwo o alimenty może być wytoczone  albo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka albo przed sąd właściwy na miejsce zamieszkania pozwanego rodzica.
Uwaga! Przy tego typu sprawach nie ponosi się żadnych opłat sądowych. Jaką kwotę podać w pozwie o alimenty?Podanie odpowiedniej kwoty w pozwie (wartości przedmiotu sporu) to zwykle największy problem, zwłaszcza, że trzeba jeszcze ją nie tylko umotywować, ale wręcz udowodnić.
Uwaga! Najczęściej popełnianym błędem jest uwzględnienie w alimentach jedynie kosztów jedzenia i odzieży, a tymczasem należy brać pod uwagę wszystkie wydatki, które wiążą się nie tylko z utrzymaniem, ale także wychowaniem dziecka. 
Najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie  zestawienia miesięcznych wydatków na dziecko - związanych z mieszkaniem, jedzeniem, ubraniem, nauką czy rozrywkami.  Należy też obliczyć wydatki na środki czystości i jedzenie dla dziecka , stałe opłaty za żłobek, przedszkole czy opiekunkę. Wszystkie miesięczne wydatki trzeba pomnożyć przez 12.

Następnie dodajemy do nich wydatki roczne na:
  • ubranie;
  • przybory szkolne;
  • książki;
  • wycieczki;
  • wakacje (obozy czy kolonie albo urlopy przez nas organizowane);
  • prezenty (także dla kolegów dziecka);
  • leki, wizyty lekarskie;
  • zajęcia pozaszkolne;
  • przyjemności (np. wyjścia do kina, wycieczki).
Po zsumowaniu wszystkich wydatków, w pozwie do sądu należy wystąpić o alimenty, które wynoszą połowę tej kwoty.

Jak udowodnić ponoszone wydatki w pozwie o alimenty? 

W sprawach o alimenty przedmiot sporu (czyli wysokość żądanych przez nas alimentów) to kwota, która przysługuje za cały rok (czyli miesięczne zobowiązania alimentacyjne trzeba pomnożyć przez 12).

Wraz z pozwem o alimenty trzeba złożyć jak najwięcej dowodów, które potwierdzą, ze żądana suma alimentów jest adekwatna do ponoszonych przez nas wydatków na dziecko.
Uwaga! Należy więc co najmniej przez miesiąc gromadzić imienne faktury za wszystkie zakupy. Nie mogą być to zwykłe paragony, bo taki dowód strona pozwana lub jego adwokat może łatwo obalić, twierdząc, ze zakupy mógł zrobić ktoś inny, np. siostra czy ktoś inny z rodziny. 
Dowodem dla sądu będą także rachunki, bądź ich kopię z przedszkola, szkoły, dowody przelewów lub opłat za zajęcia pozaszkolne.
Uwaga! Jeśli opiekunka zatrudniana jest na czarno, a tak z reguły jest, to musi ona napisach oświadczenie, w którym wyjaśni, jaki jest zakres godzinowy czy miesięczny jej pracy i ile miesięcznie zarabia. 

Komentarze

Popularne posty