Przejdź do głównej zawartości

Zadaniowy system czasu pracy


Zadaniowy czas pracy 


Zadaniowy system czasu pracy polega na tym, że pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustala zadania, jakie będzie musiał on wykonać w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym systemie czasu pracy podstawowe znaczenie mają zadania, jakie pracownik musi wykonać, a nie ściśle określone godziny pracy.


Uwaga! Pracownik ma prawo do pełnej swobody w zakresie intensywności wykonywania powierzonego mu zadania.

Wymiar zadań, jakie pracownik ma do zrealizowania, musi być tak dobrany, by mógł on je wykonywać w obowiązujących normach czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy).

Uwaga! Z tego powodu pracownik w porozumieniu z pracodawcą ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych mu zadań.

Kiedy można zastosować zadaniowy czas pracy? Aby w ogóle można było zastosować zadaniowy system czasu pracy, musi to być uzasadnione przynajmniej jednym z 3 warunków, tj.:

  • rodzajem pracy,
  • jej organizacją albo
  • miejscem świadczenia pracy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.