Przejdź do głównej zawartości

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem 

Wniosek może być złożony przez rodzica, sąd może też z urzędu określić zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem. Sąd reguluje zagadnienie kontaktu, gdy rodzice nie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestii sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.


Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem składa się w sądzie opiekuńczym - sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania małoletniego.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu, w który taki wniosek należy złożyć. 

Jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem? 

We wniosku wskazujesz  trudności w porozumieniu się z drugim rodzicem, a ponadto w piśmie wskazujesz:
  • sąd lub inny organ do którego kierujesz wniosek;
  • nazwiska i adresy osób, który dotyczy postępowanie, w tym osoby wnoszącej wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.,
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając wniosek do sądu: dla sądu złóż dwa egzemplarze i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku. 
Jeżeli pismo będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sadzie egzemplarz wniosku powinien mieć komplet załączników. Wraz z wnioskiem kierowanym do sądu składasz oryginały dokumentów.
Uwaga! Wniosek musisz własnoręcznie podpisać.  

Opłaty od wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem 

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.
Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.