Ustalenie kontaktów z dzieckiem
Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem 

Wniosek może być złożony przez rodzica, sąd może też z urzędu określić zasady kontaktów rodzica/ów z dzieckiem. Sąd reguluje zagadnienie kontaktu, gdy rodzice nie potrafią wspólnie porozumieć się w kwestii sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem.


Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem składa się w sądzie opiekuńczym - sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania małoletniego.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu, w który taki wniosek należy złożyć. 

Jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem? 

We wniosku wskazujesz  trudności w porozumieniu się z drugim rodzicem, a ponadto w piśmie wskazujesz:
  • sąd lub inny organ do którego kierujesz wniosek;
  • nazwiska i adresy osób, który dotyczy postępowanie, w tym osoby wnoszącej wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.,
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając wniosek do sądu: dla sądu złóż dwa egzemplarze i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku. 
Jeżeli pismo będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sadzie egzemplarz wniosku powinien mieć komplet załączników. Wraz z wnioskiem kierowanym do sądu składasz oryginały dokumentów.
Uwaga! Wniosek musisz własnoręcznie podpisać.  

Opłaty od wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem 

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.
Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem


Komentarze

Popularne posty