Przejdź do głównej zawartości

Jak obliczać urlop niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu?

Urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu


Wymiar dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu, zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia.

Uwaga! Artykuł 66 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721) stanowi bowiem, że w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się m.in. Kodeks pracy.

Dla przykładu: pracownik z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności przepracował 1 rok od dnia zaliczenia go tego tego stopnia niepełnosprawności. Zatrudniony jest na 1/2 etatu. Pracując na pełny etat miałby prawo do 26 dni urlopu. Z Kodeksu pracy przysługuje mu 13 dni urlopu (1/2 etatu x 26 dni = 13 dni) oraz 5 dni dodatkowego urlopu z tytułu swojej niepełnosprawności (1/2 etatu x 10 dni = 5 dni).

Uwaga! Według obowiązujących przepisów można też wyliczyć proporcje z łącznego wymiaru urlopu, czyli:
  • 26 dni urlopu + 10 dni dodatkowego urlopu = 36 dni urlopu łącznie,
  • 36 dni urlopu × 1/2 etatu = 18 dni.

W tym przypadku oba sposoby wyliczania dają ten sam wynik, ale są przypadki, gdzie rozdzielne obliczanie da pracownikowi większy wymiar urlopu i będzie ono dla niego korzystniejsze. Jednak trudno wskazać któreś z rozwiązań.

Specjaliści od prawa pracy są podzieleni w tej kwestii (podobnie Państwowa Inspekcja Pracy). Na stronie Głównego Inspektoratu Pracy spotyka się oba sposoby liczenia i dlatego należy uznać, że oba sposoby są dozwolone. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.