Elementy umowy o pracę

Co powinna zawierać umowa o pracę? 


W każdej umowie o pracę powinny znaleźć się niezbędne, wymagane przepisami prawa elementy, do których należą:

  • strony umowy, czyli dane pracodawcy (nazwa i adres firmy lub imię i nazwisko oraz adres pracodawcy) oraz dane pracownika (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania);
  • rodzaj umowy (na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo itd.);
  • data zawarcia umowy;
  •  rodzaj pracy – najczęściej jest to podanie nazwy stanowiska pracy, na którym będzie zatrudniony pracownik, np. stolarz, sekretarka, pracownik ochrony itd.;
  • miejsce wykonywania pracyUwaga! - jest to jeden z najważniejszych elementów umowy o pracę. Nie będzie problemu z jego określeniem w sytuacji, gdy praca jest wykonywana stale w jednym miejscu – wtedy w umowie o pracę należy wskazać adres tego miejsca pracy. Problem pojawia się w przypadku pracowników, którzy świadczą pracę stale w różnych miejscach, np. przedstawiciele handlowi, ekipy budowlane itp. Wówczas wskazanie jako miejsca pracy siedziby pracodawcy wiązałoby się każdorazowo z koniecznością refundacji pracownikom kosztów podróży służbowej. Najczęściej w piśmiennictwie wskazuje się jako słuszne maksymalne rozszerzenie w umowie o pracę miejsca pracy do jednostki podziału terytorialnego kraju, a zatem określonego miasta, powiatu, województwa czy regionu;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia – tutaj wymienia się wszystkie składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi. W przypadku wynagrodzenia prowizyjnego wynagrodzenie za pracę można określić procentowo, np. 5% zysku netto firmy. Jeżeli pracownik jest wynagradzany akordowo, to wtedy można podać jego wynagrodzenie wskazując np. stawkę należności za wykonane zadanie, za czynność lub usługę; wymiar czasu pracy – np. pełny etat, 1/2 etatu, 1/4 etatu;
  •  termin rozpoczęcia pracy – to data, w której ma zostać nawiązany z pracownikiem stosunek pracy, a nie dzień, w którym pracownik ma stawić się do pracy (art. 26 Kodeksu pracy);
  • inne postanowienia – np. w przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu obowiązkowo w umowie musi znaleźć się zapis, że pracodawca i pracownik uzgodnili dopuszczalny limit godzin pracy ponad określony w umowie o pracę wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 5 Kodeksu pracy).

Komentarze

Popularne posty