ZUS i OFE

Nasze składki w ZUS i OFE po zmianach w przepisach 


Nowe przepisy dotyczące emerytury z 2013 r. spowodowały, ze do 31 lipca 2014 r. musieliśmy zdecydować, czy chcemy, by nasze składki emerytalne trafiały do ZUS i do OFE, jak było wcześniej, czy tylko do ZUS. Warto poznać odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości dotyczące tych ostatnich zmian z systemie emerytalnym.


Jaki będzie podział składek emerytalnych po wybraniu OFE?


Składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia (brutto). W tym przypadku będzie ona dzielona w następujący sposób:


  • 12,22% wynagrodzenia trafia na indywidualne konto w ZUS (I filar);
  • 4,38% wynagrodzenia trafi na indywidualne subkonto w ZUS (II filar);
  • 2,92% wynagrodzenia będzie przekazane do OFE (II filar). 

Jak dzielone są składki, gdy ktoś zdecydował się na ZUS?


Wygląda na następująco:

  • 12,22% wynagrodzenia trafi na indywidualne konto  ubezpieczonego w ZUS (I filar);
  • 7,3% wynagrodzenia trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar).


Co z dotychczasowymi składkami, jeśli ktoś nie mógł wybrać OFE (mniej niż 10 lat do emerytury)?


Składki zostaną przeniesione do ZUS, ale nie jednorazowo, bo nowe przepisy wprowadziły tzw. suwak bezpieczeństwa, który polega na stopniowym (comiesięcznym) przenoszeniu kapitału z OFE na indywidualne subkonto w ZUS w okresie 10 lat przed przejściem na emeryturę. 

Uwaga! Tak więc w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego na koncie ubezpieczonego w OFE nie będzie żadnych pieniędzy, bo wszystkie trafią do ZUS

Co stanie z dotychczas zgromadzonymi pieniędzmi w OFE, jeśli ktoś wybrał ZUS?Pieniądze nie będą przekazane do ZUS, bo deklaracja nie ma mocy wstecznej. Jeśli ktoś zdecydował się na ZUS, to od 31 lipca część jego składki emerytalnej nie będzie odprowadzana do OFE.

Uwaga! Pieniądze, które do tej pory zgromadził na swoim koncie w OFE, nadal na nim pozostaną i OFE będzie nimi zarządzać i je inwestować. 

Według nowych przepisów na początku 2014 r. część naszych składek zgromadzonych w OFE została przeniesiona do ZUS. 


Jak możemy sprawdzić, czy rzeczywiście trafiły one na nasze subkonto w ZUS?


3 lutego 2014 r. do ZUS zostało przekazanych 51,5% składek, które znajdowały się na rachunku każdego członka OFE, a dokładniej zostały umorzone obligacje państwowe kupione za te pieniądze. Sumy, które odpowiadają wartości tych obligacji (dla poszczególnych członków OFE) mają być zaksięgowane na naszych subkontach w ZUS.

Uwaga! ZUS ma na to czas do 31 marca 2015 r.

Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. ZUS ma przesłać pocztą informację o tym, jaka kwota została przekazana przez OFE na konkretne subkonto  w ZUS.

Komentarze

Popularne posty