Podatek od umowy zlecenia

Opodatkowanie umowy zlecenia 

Przy opodatkowaniu umów zlecenia  pojawia się możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Fiskus pozwala tu zastosować 2 stawki: 20 i 50 procentową.

Koszty uzyskania przychodu generalnie wynoszą 20% uzyskanego przychodu, który zostaje pomniejszony o o potrącone przez płatnika składki składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (w celu ustalenia kosztów najpierw należy pomniejszyć przychód o składki, a następnie oblicza się od tej podstawy 20%).

Uwaga! Jeśli z tytułu umowy zlecenia nie podlega się ubezpieczeniom społecznym, koszty te wynoszą 20% przychodu.

Gdy zleceniobiorca korzysta z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i konkretne zlecenie ma charakter działalności twórczej, to w takim przypadku koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50%.

Zaliczka na podatek dochodowy o umowy zlecenia 


Zaliczkę na podatek dochodowy pobierana jest  w wysokości 19%  należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz (gdy zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym) pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Komentarze

Popularne posty