Przejdź do głównej zawartości

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Dopuszczenie pracownika do pracy po urlopie wychowawczym

Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika po jego powrocie z urlopu wychowawczego na dotychczas zajmowanym stanowisku, a jeśli  nie ma takiej możliwości, musi mu zaproponować stanowisko równorzędne do poprzednio zajmowanego lub inne odpowiadające kwalifikacjom zawodowym pracownika.

Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego innemu pracownikowi wykonującemu pracę na stanowisku, które ten pracownik zajmował przed urlopem wychowawczym, a to oznacza, że pracownik, który był zatrudniony na określonym stanowisku pracy, po powrocie z urlopu wychowawczego powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymuje w dniu tego powrotu jego kolega lub koleżanka z pracy, zatrudniony/a na zajmowanym przez niego przed urlopem wychowawczym lub na takim samym stanowisku pracy.

Brak zajmowanego stanowiska pracy przed urlopem wychowawczym 


W przypadku braku stanowiska zajmowanego przed urlopem wychowawczym (nikt nie jest już na nim zatrudniony z powodu robotyzacji lub np. zmiany profilu działalności zakładu pracy) obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie pracownika, który powraca z urlopu wychowawczego na stanowisku równorzędnym lub innym, które odpowiada jego kwalifikacjom za wynagrodzeniem jakie otrzymują pracownicy  o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu, zatrudnieni na tych równorzędnych lub innych stanowiskach pracy.

Uwaga! Jeżeli na takim stanowisku nie ma już zatrudnionych pracowników, pracodawca ustalić wynagrodzenie pracownika na poziomie nie niższym od tego, jakie otrzymywał przed urlopem wychowawczym

Ochrona trwałości stosunku pracy pracownika, który przebywał na urlopie wychowawczym kończy się z chwilą jego powrotu do pracy. Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby pracodawca w dniu powrotu pracownika z tego urlopu wypowiedział mu umowę o pracę.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.