Normy czasu pracy

Jak normy w czasie pracy?

Kodeks pracy jasno określa podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy. Norma dobowa to 8 godzin, natomiast norma tygodniowa wynosi przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.


Uwaga! Od tak ustalonych norm występują jednak wyjątki. I tak np. dla pracowników młodocianych w wieku do 16 lat oraz pracowników medycznych pracujących w zakładach opieki zdrowotnej wprowadzono inną (skróconą) normę czasu pracy.

Skrócenie wymiaru czasu pracy pracownika nie ma wpływu na skrócenie obowiązujących go norm czasu pracy. Zatem pracownika, którego zatrudniono na 1/2 lub 1/4 itd. etatu w dalszym ciągu obowiązują podstawowe, wynikające z przepisów Kodeksu pracy, normy czasu pracy, czyli 8-godzinna dobowa i przeciętnie 40-godzinna tygodniowa.

Uwaga! Warto na to zwrócić uwagę udzielając pracownikowi niepełnoetatowemu pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia na podstawie art. art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Często się  bowiem zdarza, że pracodawcy, którzy zatrudniają pracownika np. na 1/2 etatu podają w takiej informacji, że pracownika obowiązuje dobowa norma czasu pracy - 4 godziny i tygodniowa - 20 godzin.

To błąd. 

Takiego pracownika w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy obowiązuje nada 8-godzinna dobowa i 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy i takie też dane należy wskazać w udzielanej pracownikowi informacji.

Komentarze

Popularne posty