Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2012

Mobbing pracownika

Obowiązki wolontariusza

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Ochrona pracy młodocianych

Opieka nad dzieckiem do lat 4 i do lat 14

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Umowa z agencją pracy tymczasowej

Umowa o pracę na zastępstwo

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Jakie prawa ma pracownik?

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Od kiedy urlop macierzyński?

Odpoczynek dobowy pracownika

Ile przerwy w pracy?

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie za nadgodziny i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Odprawa pośmiertna pracownika