Kontrola zwolnienia lekarskiego

Czy pracodawca może sprawdzić pracownika na zwolnieniu lekarskim? 

Zależy to od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie. Przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczenia powyżej 20 zatrudnionych osób ma prawo sprawdzić, co pracownicy robią w czasie zwolnienia lekarskiego. Może to też zlecić zewnętrznej firmie.


Uwaga! Osoba, która przeprowadza kontrole musi mieć to tego imienne upoważnienie. 

Kontrola pracownika podczas zwolnienia lekarskiego  

Jeśli kontrola stwierdzi, ze pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego pracuje albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem (np. na remont mieszkania, domu albo wakacyjny wyjazd), sporządza protokół kontroli.

W dokumencie tym musi się znaleźć opis nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lub okoliczności wykonywania pracy zarobkowej.
Uwaga! Protokół powinna podpisać zarówno osoba kontrolująca, jak i kontrolowana (pracownik może zamieścić w nim swoje ewentualne uwagi). Taki protokół stanowi podstawę do pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego

 Kontrola ZUS


Pracodawca nie ma prawa kontrolować, czy korzystający ze zwolnienia lekarskiego pracownik jest faktycznie niezdolny do pracy z powodu choroby.  Może jednak zwrócić się o to do ZUS. Wówczas ZUS wzywa osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim na badanie przez lekarza orzecznika.

Komentarze

Popularne posty