Długość urlopu

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego?

Długość urlopu wypoczynkowego zależy przede wszystkim od stażu pracy pracownika, przy czym do obecnego należy wliczyć okresy poprzedniego zatrudnienia (bez względu na przerwy w pracy i sposób rozwiązania umowy o pracę).

Do tego dolicza się określoną kodeksem pracy liczbę lat nauki. Z tytułu ukończenia szkoły:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej zawodowej - 3 lata;
  • średniej zawodowej - 5 lat;
  • średniej zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych - 4 lata;
  • średniej ogólnokształcącej - 4 lata;
  • policealnej - 6 lat;
  • wyższej - 8 lat. 
Uwaga! Okresów tych się nie sumuje. Jeśli ktoś ukończył szkołę średnią, a potem studnia, to może sobie doliczyć 8 lat, a nie 12. Jeśli uczył się w trakcie pracy, to zostaną mu dolicozne te lata (pracy lub nauki), które są dla niego korzystniejsze.  

Prawo do urlopu wypoczynkowego 

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, zyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy  wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu całego roku.

A ten zależy od stażu pracy. Pracownik ma prawo do:
  • 20 dni - jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni - jeśli pracuje dłużej niż 10 lat. 

Czy pracodawca może odwołać z urlopu wypoczynkowego?

Tak. Ma prawo tak postąpić, gdy w firmie zaistniała wyjątkowa okoliczność (np. awaria), wymagająca obecności danego pracownika. To wezwanie jest poleceniem służbowym.
Uwaga! Jeśli pracownik się do niego nie zastosuje, może być ukarany (nawet zwolnienie bez wypowiedzenia).
Przesunięcie urlopu wypoczynkowego 

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego zależy od pracodawcy. Termin można przesunąć:
  • na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami;
  • z inicjatywy pracodawcy, jeśli uzna, że nieobecność pracownika spowodowałaby zakłócenia w pracy.
Uwaga! Pracodawca może zgodzić się na przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego, jeśli pracownik nie może skorzystać z wypoczynku np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego. 

Komentarze

Popularne posty