Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Umowa o pracę - okresy wypowiedzenia 

Okresy wypowiedzenia są zależne od rodzaju umowy o pracę oraz stażu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia według rodzaju umowy o pracę 


Rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas próbny

Okres wypowiedzenia:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie w przypadku umowy 3-miesięcznej.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (jeżeli strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia)


Okres wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Okres wypowiedzenia:

  • 3 dni robocze.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Komentarze

Popularne posty