Przejdź do głównej zawartości

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Świadczenia pielęgnacyjne po nowemu 

21 października Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że ukończenie określonego wieku przez osobę niepełnosprawną nie może być przesłanką warunkującą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt K 38/13), a to oznacza, ze zasady finansowego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych musza zostać zmienione.

Uwaga! Niestety, na razie nie wiadomo kiedy to nastąpi. 


Czego dotyczą zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych?  


Cała sprawa dotyczy przepisów, które obowiązują od 2013 r. Różnicują one rodzaj pomocy dla opiekunów m.in. na świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasady przyznawania i wypłaty tego ostatniego są mniej korzystne.

Uwaga! To, które wsparcie otrzyma opiekun osoby niepełnosprawnej zależy od momentu powstania niepełnosprawności jego podopiecznego - i właśnie to uznał TK za niezgodne z konstytucją. 

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? Mogą je otrzymywać najbliżsi krewni, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi lub młodzieżą.

Uwaga! Przy czym niepełnosprawność ta musi powstać nie później niż do ukończenia 18. r.ż. lub 25. r.ż (jeśli ktoś się uczy). 


Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego  


Świadczenie pielęgnacyjne (wraz z dodatkiem) wynosi 1000 zł miesięcznie.

Gdy zaś do uszczerbku na zdrowiu doszło w okresie późniejszym, opiekun osoby niepełnosprawnej może starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Jest on jednak niższy (wynosi 520 zł), a jego przyznanie zależy od kryterium dochodowego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.