Wniosek o zasiedzenie wzór

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć posiadacz samoistny i każdy zainteresowany. Sąd stwierdzając zasiedzenie, stwierdza o nabyciu własności rzeczy w tej drodze.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca położenia rzeczy. Nie ma z góry ustalonego terminu, w którym należy taki wniosek złożyć. Wniosek nie powinien być złożony przed upływem terminów zasiedzenia:
  • 30 lat w razie posiadania w złej wierze – nieruchomości
  • 20 lat w razie posiadania w dobrej wierze – nieruchomości
  • 3 lat w razie posiadania w dobrej wierze - ruchomości

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia? 

Do wniosku dotyczącego nieruchomości załącz odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o jej stanie prawnym wynikającym ze zbiorów dokumentów, gdy brak jest księgi wieczystej. Musisz też wskazać na jakiej podstawie jesteś w posiadaniu rzeczy, jak długo, kto i na jakiej podstawie był poprzednim posiadaczem.

Ponadto w piśmie musisz wskazać:
  • sąd lub inny organ, do którego kierujesz wniosek;
  • nazwiska i adresy osób, który dotyczy postępowanie, w tym osoby, która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając wniosek do sadu: złóż dwa egzemplarze kierowane dla sadu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie wniosku. 
Jeśli wniosek o stwierdzenie zasiedzenia będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku musi mieć komplet załączników. W egzemplarzu kierowanym dla sądu złóż oryginały dokumentów.
Uwaga! Wniosek musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia 

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości wynosi 2 000,00 zł, a w przypadku stwierdzenia zasiedzenia ruchomości należy przyjąć wartość rzeczy – jako wartość przedmiotu sporu – i uiścić opłatę stosunkową – w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu.
Wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Komentarze

Popularne posty