Przejdź do głównej zawartości

Wysokość diety zagranicznej

Zagraniczna podróż służbowa - wysokość diety 

Dieta będzie przysługiwać w wysokości, która obowiązuje dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Jeżeli podróż zagraniczna trwa:

  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Uwaga! W przypadku podróży zagranicznej, która odbywa się do dwóch lub więcej państwa pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. 

Zagraniczna podróż służbowa - zmniejszenie diety  


Jeżeli pracownik miał zapewnione bezpłatne całodobowe wyżywienie przysługuje mu 25% diety. Kwota diety zostaje zmniejszona o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia (również w zakresie usługi hotelarskiej), przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 15% diety,
  • obiad – 30% diety,
  • kolacja – 30% diety.

Uwaga! Jeżeli pracownik otrzymał  w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta mu nie przysługuje.

Jeśli należność pieniężna jest niższa  od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Uwaga! Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.