Urlop na żądanie w pierwszym roku pracy


Urlop na żądanie


Pracownikowi w pierwszym roku pracy (tak jak w każdym innym) - przysługują 4 dniówki robocze urlopu na żądanie, ale pod warunkiem, że nabył już prawo do takiej ilości urlopu.


Dla przykładu: Pracownik po przepracowaniu 1 miesiąca nabywa dopiero 1,66 dnia urlopu. Tak więc po nabyciu tego urlopu ma prawo skorzystać z dwóch dniówek urlopu na żądanie, z tym że:

  • w pierwszym dniu może żądać całodniowego urlopu,
  • w drugim dniu może zażądać udzielenia najwyżej kilku godzin urlopu (nie przysługuje mu jeszcze pełny drugi dzień urlopu na żądanie). 

W ten sposób pracownik wykorzystuje 2 dniówki urlopu na żądanie, a to oznacza, że w tym trybie w danym roku kalendarzowym może wziąć już nie więcej niż 2 kolejne dniówki. 

Komentarze

Popularne posty