Przejdź do głównej zawartości

Okres rozliczeniowy czasu pracy


Długość okresów rozliczeniowych po zmianach od 23 sierpnia 2013 r.


System czasu pracy 1. 
 • podstawowy (art. 129 Kodeksu pracy)
 • przerywany (art. 139 Kodeksu pracy)
 • zadaniowy  (art. 140 Kodeksu pracy)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego

do 4 miesięcy.

Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego: do 12 miesięcy w przypadkach, które są uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

System czasu pracy 2. 
 • równoważny do 12 godzin (art. 135 Kodeksu pracy)
 • równoważny do 24 godzin (pilnowanie mienia i ochrona osób – art. 137 Kodeksu pracy)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego

do 1 miesiąca.

Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego: 
 • do 3 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
 • do 4 miesięcy przy pracach, które są uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych;
 • do 12 miesięcy w przypadkach, które są uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

System czasu pracy 3. 

 • równoważny do 16 godzin (dozór urządzeń – art. 136 Kodeksu pracy)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego

do 1 miesiąca.

Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego: do 12 miesięcy w przypadkach, które są uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

System czasu pracy 4.

 • praca w ruchu ciągłym (art. 138 Kodeksu pracy)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego

do 4 tygodni.

Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego: do 12 miesięcy w przypadkach, które są uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

System czasu pracy 5.

 • skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy)
 • weekendowy (art. 144 Kodeksu pracy)


Długość podstawowego okresu rozliczeniowego

do 1 miesiąca

Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego: do 12 miesięcy w przypadkach, które są uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.