Umowa zlecenie z emerytem


Umowa zlecenie zawierana z emerytem lub rencistą 


Gdy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, z umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie - chorobowemu. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega, jeżeli wykonuje usługi w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.


W przypadku gdy emeryt lub rencista wykonuje równocześnie dwie umowy zlecenie lub więcej takich umów, to wtedy obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednej wybranej umowy, a w przypadku pozostałych umów:

  • emerytalne i rentowe są dobrowolne. 
Uwaga! Obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli emeryt lub rencista pozostaje w stosunku pracy i równocześnie zawiera umowę zlecenie z innym podmiotem, z umowy tej podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz obowiązkowo - ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Komentarze

Popularne posty