Przejdź do głównej zawartości

Umowa zlecenie z emerytem


Umowa zlecenie zawierana z emerytem lub rencistą 


Gdy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, z umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie - chorobowemu. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega, jeżeli wykonuje usługi w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.


W przypadku gdy emeryt lub rencista wykonuje równocześnie dwie umowy zlecenie lub więcej takich umów, to wtedy obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednej wybranej umowy, a w przypadku pozostałych umów:

  • emerytalne i rentowe są dobrowolne. 
Uwaga! Obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli emeryt lub rencista pozostaje w stosunku pracy i równocześnie zawiera umowę zlecenie z innym podmiotem, z umowy tej podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz obowiązkowo - ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.