Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? 

O podwyższenie alimentów można wystąpić w następujących sytuacjach:

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów 

Pozew o podwyższenie alimentów można uzasadnić np. tym, że dziecko zaczęło chodzić do szkoły na zajęcia dodatkowe - i wzrosły wydatki na jego utrzymanie.

Uwaga! Należy też napisać, jakie ponosi się opłaty za czynsz, energię, gaz. 
Do sądu trzeba przygotować dwa egzemplarze pozwu z podwójną liczbą załączników (m.in. kopie faktur i rachunków potwierdzających wydatki na dziecko). Jeden komplet sąd przesyła stronie pozwanej.

Do jakiego sądu składa się pozew o podwyższenie alimentów? 

O zmianę wysokości alimentów należy wystąpić do sadu rejonowego do wydziału rodzinnego (w miejscu zamieszkania dzieci lub pozwanego).
Uwaga! Wszystkie sprawy o alimenty są zwolnione od kosztów sądowych. 
Wzór pozwu o podwyższenie alimentów  

Komentarze

Popularne posty