Czy pracodawca może zwolnić na chorobowym?

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który długo choruje?

Wbrew powszechnej opinii, że na zwolnieniu chorobowym (lub z powodu choroby) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, niestety jest to możliwe.

Uwaga! Choroba może stanowić uzasadnioną przyczynę zakończenia stosunku pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu choroby 


Zasadniczo pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie choroby pracownika, ale tylko do pewnego momentu. Jeżeli pracownik pracuje w danej firmie krócej niż 6 miesięcy, to okres, w którym jest on chroniony na L4 wynosi 3 miesiące. Potem pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Uwaga! Okres ochronny jest dłuższy, jeśli staż zatrudnienia wynosi więcej niż pól roku albo jeśli przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Wówczas zakład pracy nie może pracownika zwolnić przez czas pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Tak więc, jeśli pracownik nie ma świadczenia rehabilitacyjnego, okres ochronny trwa 182 dni, a jeśli niezdolność do pracy spowodowała gruźlica lub ciąża - 270 dni. Natomiast jeśli otrzymał świadczenie rehabilitacyjne - jest bezpieczny przez okres na który zostało przyznane, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy.  Dopiero po upływie tego czasu firma może wręczyć wypowiedzenie uzasadnione długim schorzeniem (art. 41 kodeksu pracy).

Komentarze

Popularne posty