Przejdź do głównej zawartości

Kredyt konsumencki

Zasady kredytu konsumenckiego 

Przepisy o kredycie konsumenckim mówią o tym, ze kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej podpisania.


Uwaga! Nie musi podawać przyczyny. 
Wystarczy dostarczyć w tym terminie do banku oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu. Taki dokument kredytobiorca powinien dostać przy podpisaniu umowy. Oświadczenie można również wysłać pocztą listem poleconym.

Konsekwencje rezygnacji z kredytu konsumenckiego 

Jeśli kredytobiorca zrezygnuje z kredytu, nie ponosi żadnych kosztów (np. prowizji) w związku z jego udzieleniem. Bank ma jedynie prawo naliczyć mu odsetki za czas, gdy dysponował pożyczonymi pieniędzmi (od dnia przekazania mu kredytu do dnia jego zwrotu).
Uwaga! Na zwrot otrzymanych pieniędzy (wraz z odsetkami) kredytobiorca ma 30 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy. 

Ubezpieczenie przy kredycie konsumenckim

Czasem kredytobiorcy korzystają z ubezpieczenia przy kredycie - polisa jest wystawiona albo przez kredytodawcę albo przez inną firmę (ale na podstawie umowy między nią a kredytodawcą). W takiej sytuacji odstąpienie od kredytu oznacza także automatyczne odstąpienie od umowy ubezpieczenia.
Uwaga! Trzeba jednak opłacić składki - za te dni, gdy kredytobiorca objęty był ochroną ubezpieczeniową. 
Co bardzo ważne, zasady te obowiązują nie tylko przy kredytach bankowych, ale także przy pożyczkach gotówkowych, czyli tzw. chwilówkach, oferowanych przez firmy parabankowe.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.