Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty 

Pozew o ustalenie ojcostwa może być wniesiony przez dziecko, domniemanego ojca oraz matkę dziecka. Każde z w/w pozywa pozostałych (tj. dziecko domniemanego ojca i matkę). Może to zrobić także prokurator, który pozywa wówczas dziecko, domniemanego ojca i matkę.
Uwaga! Do prowadzenia tego rodzaju sprawy potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Pozew o ustalenie ojcostwa wnoszony jest celem  ustalenia kto jest ojcem dziecka. Wnosi się go sądu opiekuńczego, którym jest sąd rejonowy, właściwy dla powoda.

Powództwo wnosi się kiedy ojciec jest nieznany lub istnieje uzasadniona przyczyna do ustalenia, czy domniemamy ojciec jest fałszywym ojcem. Dopuszczalne jest również ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca dziecka.
Uwaga! Niedopuszczalne jest wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa po śmierci dziecka lub uzyskaniu przez nie pełnoletności. 

Jak wnieść pozew o ustalenie ojcostwa? 

Do pozwu należy załączyć akty stanu cywilnego - urodzenia i małżeństwa - powoda i pozwanych.

W pozwie wskazujesz:
  • sąd lub inny organ, do którego kierowany jest pozew;
  • nazwiska i adresy osób, który postępowanie dotyczy, w tym osoby, która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • orzeczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pozew do sądu: dla sądu złóż dwa egzemplarze pisma i po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o jednym egzemplarzu pisma dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pozwu. 
Jeśli pozew będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu powinien mieć komplet załączników. Wraz z pozwem kierowanym do sądu złóż oryginały dokumentów.
Uwaga! Pozew musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od pozwu o ustalenie ojcostwa 

Pozew jest wolny od opłat.
Wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty

Komentarze

Popularne posty