Przejdź do głównej zawartości

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

Obliczenie wynagrodzenia netto

Wynagrodzenie za pracę netto należy wyliczyć w następujący sposób:

Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną  w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.680 zł. Jego pensje wyliczamy:

1) Na początku należy ustalić składkę ZUS:

1.680 zł × 13,71% (ubezpieczenie emerytalne 9,76% + ubezpieczenie rentowe 1,5% + ubezpieczenie chorobowe 2,45%) = 230,33 zł,

2) Następnie wyliczamy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1.680 – 230,33 = 1.449,67 zł,

3) Teraz składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 1.449,67 zł × 9% = 130,47 zł,

4) Kolejny krok to wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej od dochodu (7,75%): 1.449,67 zł × 7,75% = 112,35 zł,

5) składka na ubezpieczenie zdrowotne pobierana z dochodu: 130,47 zł – 112,35 zł = 18,12 zł,

6) podstawa opodatkowania (z zaokrągleniem do 1 zł):

1.680 zł – 230,33 zł (składka ZUS) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) = 1.338,42 zł,

7) podatek (18%): 1.338,42 zł × 18% = 240,92 zł,

8) ulga podatkowa = 46,33 zł,

9) zaliczka na podatek: 240,92 zł – 46,33 zł = 194,59 zł,

10) zaliczka na podatek po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu (po zaokrągleniu): 194,59 zł – 112,35 zł = 82 zł,

11) wynagrodzenie netto: 1.680 zł – 230,33 zł (ZUS) – 130,47 zł (ubezpieczenie zdrowotne) – 82 zł (zaliczka na podatek po odliczeniu składki) = 1.237,20 zł.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.