Umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia 

Przepisy dotyczące umowy dożywocia zapisane są w Kodeksie cywilnym (art. 908-916). Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości jej nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymania.Powinien on m.in. przyjąć dotychczasowego właściciela mieszkania jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, światło i opał oraz zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie.
Uwaga! Kluczowym sformułowaniem jest "przeniesienie własności nieruchomości" 
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie oznacza, że jesteśmy właścicielem danego mieszkania, bo nada jest nim spółdzielnia. Ma to miejsce jedynie wówczas, gdy mieszkanie spółdzielcze zostało przekształcone w odrębną własność.
Uwaga! W takim przypadku nie można spisać u notariusza umowy o dożywocie
Zasadę tę potwierdza wyrok SN z 15 października 2014 roku (sygn. akt V CSK 653/13. Jednocześnie SN stwierdził, ze nie można kwestionować umów na podstawie których osoba przekazuje innej osobie rzeczy czy prawa do rzeczy (w tym przypadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) w zamian za opiekę i codzienną pomoc.

Pozwala na to obowiązująca w prawie cywilnym zasada swobody umów.
Wzór umowy dożywocia 


Pobrano:
- 2% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie
………………… ,
- opłatę sądową na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w kwocie ……………. zł - taksę notarialną w kwocie zł, - 23 % VAT-u w kwocie ………………….. zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Komentarze

Popularne posty