Praca na macierzyńskim

Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?


Kodeks pracy jednoznacznie nie rozstrzyga o tym czy można pracować podczas urlopu macierzyńskiego, ale trzeba jednak zaznaczyć, ze tego nie zakazuje.

Uwaga! To, że jest to możliwe i legalne potwierdzają przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, które wyjaśniają zasady ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w zależności od rodzaju pracy na urlopie macierzyńskim.


 Zasady pracy na podstawowym i dodatkowym urlopie macierzyńskim Warto wiedzieć, że inne są zasady pracy podczas podstawowego, a inne podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Ten pierwszy (20-tyg.) jest obowiązkowy przez pierwsze 14 tygodni, potem matce przysługuje prawo rezygnacji z pozostałej części urlopu i może ona wrócić do pracy. Ten urlop ma umożliwić pracownicy należyty odpoczynek, umożliwiający powrót do zdrowia i sił. Teoretycznie więc kobieta po urodzeniu dziecka może pracować na umowę zlecenie, ale pod warunkiem, że nie koliduje to z celem udzielonego urlopu.

Dużo szersze uprawnienia dotyczące zatrudnienia są na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Przepisy kodeksu pracy mówią wprost, ze w tym czasie pracownica może jednocześnie pracować na rzecz pracodawcy, który udziela tego urlopu, ale maksymalnie na 1/2 etatu.

Uwaga! Otrzymuje ona wtedy jednocześnie wynagrodzenie i zasiłek macierzyński.

Zgodne z prawem jest również zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło (w swojej albo innej firmie). 

Komentarze

Popularne posty