Urlop pracownika niepełnoetatowego

Urlop wypoczynkowy w przypadku pracownika niepełnoetatowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego (wyrażony w dniach, a także obliczona na jego podstawie pula godzinowa urlopu) jest zależny o wymiaru czasu pracy, a jakim zatrudniono pracownika (wymiar etatu).
W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, to wtedy przysługujący mu urlop wypoczynkowy będzie odpowiednio zmniejszony (podobnie jak pula godzin urlopu).
Uwaga! Udzielanie urlopu wypoczynkowego w każdym przypadku podlega tej samej zasadzie, czy udziela się go zdejmując z puli urlopu tyle godzin, ile pracownik przepracowałby w dniu, w którym korzysta z urlopu, gdyby wówczas pracował. 
Pracodawca obliczając urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego, powinien pomnożyć wymiar urlopu przysługujący ze względu na okres zatrudnienia przez ułamek etatu, a otrzymany wynik zaokrąglić w górę do pełnego dnia.

Dla przykładu: Pracownik zatrudniony jest na 1/8 etatu. Ma ponad 10-letni staż urlopowy. Jego wymiar urlopu wylicza się następująco:
  • 1/8 × 26 dni = 3,25, w zaokrągleniu 4 dni urlopu,
  •  4 dni urlopu × 8 godzin = 32 godzin urlopu. 
Uwaga! Liczba godzin urlopu pracownika niepełnoetatowego, czyli tzw. pula urlopowa, jest zależna od stażu pracy i wymiaru etatu, natomiast jest niezależna od systemu i rozkładu czasu pracownika. System i rozkład wpływają natomiast na liczbę dni wolnych z tytułu urlopu wypoczynkowego
Urlop proporcjonalny w przypadku najpopularniejszych wymiarów etatuKomentarze

Popularne posty