Roczna ewidencja czasu pracy

Roczna ewidencja czasu pracy - wzór 

Roczna karta ewidencji czasu pracy na jednej karcie obejmuje cały rok zatrudnienia pracownika. Pracodawca może więc na tej karcie zapisać, a przez to wykazać, znacznie mniej informacji na temat dyspozycji pracownika.

Uwaga! Takie karty ewidencji czasu pracy są w praktyce prowadzone dość rzadko, ponieważ są mało funkcjonalne. 
Najczęściej prowadzona jest w zakładach pracy, gdzie ustalone są stałe godziny pracy i zasadniczo nie występuje praca w soboty i niedziele. W tych przypadkach rozkłady czasu pracy wynikają wprost z aktów wewnątrzzakładowych, a w karcie odnotowywany jest rzeczywisty czas pracy.

Wzór rocznej ewidencji czasu pracy

Komentarze

Popularne posty