Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2014

Świadczenie przedemerytalne 2014 r.

Urlop pracownika niepełnoetatowego

Urlop na żądanie w pierwszym roku pracy

Uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Równoważny system czasu pracy

Praca weekendowa

Zadaniowy system czasu pracy

Przerywany czas pracy

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Informacja o warunkach zatrudnienia

Normy czasu pracy