Przejdź do głównej zawartości

Poręczenie kredytu

Pułapki poręczania kredytów 

Poręczenie kredytu to poważne zobowiązanie finansowe. Nie zawieramy umowy z osobą, której ten kredyt poręczamy, ale z bankiem i to on w razie czego wyegzekwuje swoją należność.

Uwaga! Nawet, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji materialnej. 

Przed wyrażeniem zgody na poręczenie kredytu trzeba dowiedzieć się, jaka jest sytuacja finansowa kredytobiorcy, stan jego firmy, czy ma jakieś wartościowe rzeczy, które mógłby przeznaczyć na spłatę, gdyby np. firma upadła.

Uwaga! Można rozważyć możliwość podżyrowania nie całego kredytu, ale tylko jego części. To zmniejszy ryzyko. 


Negocjuj z bankiem 

Podpisując umowę warto wynegocjować z bankiem, by poręczeniem objęto tylko kwotę główną, bez ewentualnych karnych odsetek czy kosztów windykacji.
Uwaga! Powinniśmy też nalegać na zapis, że bank będzie ścigał swoje należności w pierwszej kolejności od kredytobiorcy, a dopiero gdy to się nie powiedzie - od żyranta, bo inaczej bank może zechcieć ułatwić sobie działanie i zamiast licytować jego majątek, wejść nam na pensję.

Warto też dowiedzieć się, kto jaszcze jest poręczycielem. Bank nie ma podstaw odmówić tej informacji, bo to nie tajemnica.

Pismo z banku 

Jeśli wyśle do nas jakieś pismo - czy informujące o przerwie w spłatach, czy wręcz wzywające nas do zapłaty - nie wolno tego lekceważyć. Trzeba natychmiast interweniować u dłużnika, a najlepiej zanim do tego dojdzie, dowiadywać się w banku, jak przebiega spłata kredytu.

Kredytobiorca nie spłacał kredytu 

Jeśli kredytobiorca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań i bank zwrócił się do poręczyciela, możemy odzyskać pieniądze. Trzeba wezwać dłużnika do dobrowolnej zapłaty i wyznaczyć termin. Gdy to nie poskutkuje - wnieść sprawę do sądu, przedstawiając umowę kredytową i dowód spłaty, a potem z wyrokiem w ręku zgłosić się do komornika.

Zabezpieczenie wekslem

Zabezpieczeniem żyranta może być weksel podpisany przez kredytobiorcę. Gdyby potem odmówił zapłaty, weksel można notarialnie oprotestować.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.