Zażalenie na postanowienie sądu wzór

Jak napisać zażalenie na postanowienie sądu? 

Zażalenie na postępowanie sądu może wnieść osoba uczestnicząca w postępowaniu, której sąd odmówił zgody na zwolnienie od kosztów sądowych, a także pełnomocnik takiej osoby.


Uwaga! Nie na każde postanowienie sądu można wnieść zażalenie, trzeba najpierw sprawdzić, czy od danego postanowienia można wnieść zażalenie - w sprawdzeniu pomoże Ci doradca.  Celem takiego zażalenia jest uchylenie lub zmiana orzeczenia, jakie zaskarżasz. Zażalenie musisz wnieść do sądu drugiej instancji, za pośrednictwem sądu, który wydal zaskarżane orzeczenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia zaskarżanego orzeczenia.

Jak wnieść zażalenie na postanowienie sądu?  

W zażaleniu wskaż sąd, do którego jest kierowane oraz osoby, który dotyczy postępowanie. Złóż dwa egzemplarze kierowane do sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie zażalenia.

Jeśli zażalenie na postanowienie sądu będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, zrób to listem poleconym i zachowaj koniecznie dowód jego nadania. każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pisma powinien mieć komplet załączników. Wraz z egzemplarzem kierowanym do sądu złóż oryginały dokumentów.
Uwaga! Zażalenie musisz własnoręcznie podpisać.  

Opłaty od zażalenia na postanowienie sądu 

Od zażalenia należy uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł.
Wzór zażalenia na postanowienie sądu 

Komentarze

Popularne posty